Akupunktur

AKUPUNKTUR NEDİR ?

Akupunktur Latincede “Akus” iğne” ve Punk “ nokta” kelimelerinden oluşmuştur. Noktanın iğnelenmesi anlamına gelir. Akupunktur Türkçeye iğnelemek olarak çevrilebilir. Osmanlı döneminde kuru iğne tedavisi olarak anılmıştır.Hıpokrates’in dediği gibi "hastalılar dışardan yapılan müdahale ile iyileştirilemiyorsa, iç hekimin müdahalesine bırakılır.” Akupunktur’da amaç İnsan vücudunun kendi kendisini yenileme yeteneğinden faydalanarak kişinin kendi koruyucu mekanizmalarının çalıştırılmasıdır Akupunktur ortalama olarak 5000 yıldır uygulanan bir tedavi yöntemidir. Öncelikle Uygur Türkleri,sonrasında Çinliler ve Japonlar, daha sonrasında Avrupalılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün akupunkturu etkin bir tedavi yöntemi olarak kabul etmesinden sonra bugünkü aşamalara gelinmiştir. Bu yolda Çinli hekimlerin yadsınmaz bir etkisi bulunmaktadır. Akupunkturda hastalıklar Çinlilerin yaşam felsefesi olan YİN-YANG felsefesi ile izah edilmeye çalışılmıştır. İlk akupunktur kitabı M:Ö 200 yıllarında Sarı İmparator Huang Ti Nei Jing tarafından yazılmıştır. Sarı İmparatorun bu kitabında ki figürlerin giyim tarzına ve saç bağlayış şekline bakılırsa ilk akupunkturun Uygur Türkleri tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Akupunkturda kullanılan iğneler altın, gümüş, paltin, çelik ve bakır olabilir. Renkli iğnelerin ise uyarı yani ağrı kesici özelliği fazladır. Altın iğneler ağrıyı kesmede, iltihabı iyileştirmede ve yorgunluğun giderilmesi tedavisinde etkilidir. Gümüş iğneler ağrı için,hiper aktivite tedavisinde, depresyon tedavisinde ve travma tedavisinde tercih edilir.. Analjezik etki dediğimiz ağrı kesici etki, beyinden endorfin salgısının artırılmasıyla olmaktadır. Sedasyon etkisi adını verdiğimiz sakinleştirici etki, endorfin, serotonin, dopamin ve enkefalinlerde ki artışa bağlı olarak ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu kimyasallar akupunktur sırasında hastaların uyumasına neden olmaktadır. Akupunkturun homeostatik yani düzenleyici etkisi mevcuttur. Normal vücut homeostatisisi endokrin sistem, sempatik ve parasempatik sistemin oluşturdugu butunsel bir dengedir. Bu denge immün sistemi direk olarak etkiler. Akupunkturla Retikulo Endotelial Sistem uyarılarak IgG, IgAi IgM antikor seviyesi vücudumuzda birkaç kat artış gösterir. Akupunkturun sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi mevcuttur. Bu.dopamin, serotonin ve naloksan salgısını artırarak olmaktadır.